قانون جذب عشق
طلوع سبز

آموزش مهارت های ارتباطی

آموزش قانون جذب
آموزش تکنیک های ان ال پی
دوره های تحلیل شخصیت
ترمیم روابط
ساختن رابطه
هدف دار کردن رابطه برای ازدواج

طلوع سبز

کار مادر طلوع سبز

سایت طلوع سبز یک سایت روانشناسی ساده نیست. تیم نویسندگان طلوع سبز به زبان ساده و در دسترس به شما می گویند چگونه روابطی بهتر و قدرت مند تر داشته باشید.

در طلوع سبز به شما مهارت های استفاده از قانون جذب و مهارت های ارتباطی ان ال پی آموزش داده می شود.

فعالیت های موسسه

امکانات وخدمات ما در طلوع سبز
خدمات رایگان

جلسات پرسش پاسخ رایگان

جلسات پرسش پاسخ

کارشناسان آماده پاسخگویی

کارگاه آموزشی

دوره قانون جب و ان ال پی

ارائه مقالات رایگان

آشنایی با روانشناسی و روانکاوی

آموزش های موفق ما
بازگشت عشق 92%
شکست های ما
بازگشت عشق 7%
قدرت ما
حرفه ای ها 100%

برترین های طلوع سبز

برگرداندن فرد رفته
بازگشت به رابطه
نفوذ به ناخودآگاه
برنامه ریزی ناخودآگاه دیگران
تکنیک های nlp عشق
تکنیک های nlp
قانون جذب
قانون جذب